Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme
ZND-2018-501-000067
0,00 € Lesy Mesta Brezno Technické služby Brezno
12. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/47667/007
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
13. Júl 2022
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve
SZ-2019-002-001-0014
0,00 € COMPEKO BREZNO, s.r.o. Technické služby Brezno
18. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/47667/008
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
19. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
ZND-2022-501-000023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
19. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202206-TZ-0118
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000089
0,00 € Technické služby Brezno Dienová Michaela
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000090
0,00 € Technické služby Brezno Golian Lukáš
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000091
0,00 € Technické služby Brezno Pribilinec Marián Mgr.
21. Júl 2022
Rámcová zmluva o podmienkach dodávok tovaru
ZNH-2022-504-000001
0,00 € Kofola,a.s. Technické služby Brezno
22. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP22/47667/009
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
25. Júl 2022
Rámcová zmluva
ZNH-2022-504-000002
0,00 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
27. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/47667/010
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
28. Júl 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
ZMND-2022-212-000001
0,00 € Technické služby Brezno SlovakTransLine, s.r.o
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
1038/2022
0,00 € Technické služby Brezno Vaník Peter
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000092
0,00 € Technické služby Brezno Šádeková Janka
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000093
0,00 € Technické služby Brezno Matušiak Roman
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000094
0,00 € Technické služby Brezno Vránska Anna
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000095
0,00 € Technické služby Brezno Dropčo Milan
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000096
0,00 € Technické služby Brezno Majerová Ľubica