Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000073
0,00 € Technické služby Brezno Štulajterová Božena
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000074
0,00 € Technické služby Brezno Šimkovičová Anna
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000075
0,00 € Technické služby Brezno Englerová Lívia
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000076
0,00 € Technické služby Brezno Betková Iveta
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000077
0,00 € Technické služby Brezno Makušová Anna
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000078
0,00 € Technické služby Brezno Müllerová Alena
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000079
0,00 € Technické služby Brezno Lukačovičová Gabriela
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000080
0,00 € Technické služby Brezno Živčáková Lívia
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000081
0,00 € Technické služby Brezno Odzganová Elena
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000082
0,00 € Technické služby Brezno Bartošová Zlatica
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000083
0,00 € Technické služby Brezno Golianová Janka
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000084
0,00 € Technické služby Brezno Dubéci Roman
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000085
0,00 € Technické služby Brezno Kováčik Vladimír
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000086
0,00 € Technické služby Brezno Štefaničková Katarína
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000087
0,00 € Technické služby Brezno Kaizerová Anna
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000088
0,00 € Technické služby Brezno Kováčiková Mariana Mgr.
27. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121427
ZND-2022-501-000040
0,00 € Energie 2 , a.s. Technické služby Brezno
27. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121427
ZND-2020-501-000041
0,00 € Energie 2 , a.s. Technické služby Brezno
28. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMND-2021-211-000001
0,00 € Technické služby Brezno Miroslav Balcar
29. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A14921173
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno