Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000061
0,00 € Technické služby Brezno Marcinek Milan
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000062
0,00 € Technické služby Brezno Fedorová Eva
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000063
0,00 € Technické služby Brezno Purgatová Iveta Ing.
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000064
0,00 € Technické služby Brezno Gálová Alica Judr.
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000065
0,00 € Technické služby Brezno Slameňová Janka
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000066
0,00 € Technické služby Brezno Tichý Viliam Mudr.
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000067
0,00 € Technické služby Brezno Chovancová Darina
31. Máj 2022
Dodatok k Hromadnej licenčnej zmluve
VP/22/47667/004
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 309/2022-4/4.3
0,00 € Audiovizuálny fond Technické služby Brezno
2. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
1033/2022
0,00 € Technické služby Brezno Schmidt Robert
3. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/47667/005
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
8. Jún 2022
Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného
197-152/2022-BB
0,00 € Sociálna Poisťovňa Technické služby Brezno
8. Jún 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZND-2021-501-000009
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Technické služby Brezno
13. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o dielo
ZND-2021-501-000016
0,00 € Deals Management, a.s. Technické služby Brezno
16. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/47667/006
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000068
0,00 € Technické služby Brezno Rončák Peter
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000069
0,00 € Technické služby Brezno Krajčiová Anna
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000070
0,00 € Technické služby Brezno Krajči Martin
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000071
0,00 € Technické služby Brezno Zábrodský Ján
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000072
0,00 € Technické služby Brezno Černáková Božena