Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/47667/004
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
10. Máj 2022
Kolektívna zmluva
1/2022
0,00 € Technické služby Brezno ZO-OZ-KOVO Technické služby Brezno
13. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
ZNK-2022-503-00004
0,00 € Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Technické služby Brezno
13. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
1030/2022
0,00 € Technické služby Brezno ZIBRIN Milan
17. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000049
0,00 € Technické služby Brezno Mareková Zuzana
17. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000050
0,00 € Technické služby Brezno Švecová Lucia
17. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000051
0,00 € Technické služby Brezno Zachar Július
18. Máj 2022
Dohoda o skončení zberu odpadu
ZMKO-2019-213-000001
0,00 € Technické služby Brezno Obec Horná Lehota
24. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
ZMRE-2022-210-00003
0,00 € Technické služby Brezno CORA GEO, s.r.o.
24. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
ZMRE-2022-210-000005
0,00 € Technické služby Brezno Motor-Car Banská Bystrica spol.s.r.o.
26. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZMOS-2022-206-000003
0,00 € Technické služby Brezno OZ NAIRAM
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000052
0,00 € Technické služby Brezno Bosman Vladimír ml.
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000053
0,00 € Technické služby Brezno Nováková Viera
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000054
0,00 € Technické služby Brezno Giertlová Eva
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000055
0,00 € Technické služby Brezno Pančíková Mária
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000056
0,00 € Technické služby Brezno Dekrétová Jana
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000057
0,00 € Technické služby Brezno Matzenauer Pavol St.
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000058
0,00 € Technické služby Brezno Matzenauer Pavol Ing.
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000059
0,00 € Technické služby Brezno Kurčík Ján
27. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000060
0,00 € Technické služby Brezno Štubniak Zdenko