Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2022-212-000014
0,00 € Technické služby Brezno Viktória Vadrnová
14. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
1025/2022
0,00 € Technické služby Brezno Milan Svinčiak
14. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
1026/2022
0,00 € Technické služby Brezno Ing. Jozef Farárik
14. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
1028/2022
0,00 € Technické služby Brezno Ing. Roman Krause
14. Apríl 2022
Zmluva o dielo
02/04/2017
0,00 € IVTER, spol, s.r.o. Technické služby Brezno
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2022-212-000015
0,00 € Technické služby Brezno Mgr. Ondrej Lunter
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000036
0,00 € Technické služby Brezno Hrušková Marta
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000037
0,00 € Technické služby Brezno Gérer Richard
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000038
0,00 € Technické služby Brezno Zacharová Margita
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000039
0,00 € Technické služby Brezno Vlčeková Libuša
28. Apríl 2022
Dohoda o úhrade nákladov za elektrickú energiu
ZND-2022-501-000014
0,00 € Mesto Brezno v zastúpení Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Technické služby Brezno
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000040
0,00 € Technické služby Brezno Pokoš Ján
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000041
0,00 € Technické služby Brezno Ridzoňová Marta
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000042
0,00 € Technické služby Brezno Pustajová Dáša
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000043
0,00 € Technické služby Brezno Pustajová Žaneta
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000044
0,00 € Technické služby Brezno Ištván Ľubomír
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000045
0,00 € Technické služby Brezno Ištván Juraj
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000046
0,00 € Technické služby Brezno Švantnerová Katarína
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000047
0,00 € Technické služby Brezno Švantnerová Katarína
5. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000048
0,00 € Technické služby Brezno Koštiaľová Marta