Centrálny register zmlúv

Zoologická záhrada Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Obchodná zmluva č.179/2023
179/2023
1 250,00 € MARK MEDIA s.r.o. Zoologická záhrada Košice
31. Júl 2023
Zmluva č. 14/2023 o nájme nebytových priestorov
Zmluva č.14/2023 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Zoologická záhrada Košice Rajama s.r.o
25. Júl 2023
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.1000/2023
1000/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zoologická záhrada Košice
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č. ZOOKE - 2023/07/13
2023/07/13
50,00 € Zoologická záhrada Košice Šištík Milan
21. Júl 2023
ZMLUVA č.1/06/2023
1/062023
5 640,00 € FOP Metelytsya Olexandr Zoologická záhrada Košice
20. Júl 2023
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/010/2023
010/2023
56 743,20 € VERICOM, s.r.o. Zoologická záhrada Košice
14. Júl 2023
ZMLUVA č.13/2023 o nájme nebytových priestorov
13/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Kalafut Milan
13. Júl 2023
Obchodná zmluva
160/2023
2 290,00 € MARK MEDIA s.r.o. Zoologická záhrada Košice
13. Júl 2023
Obchodná zmluva č.161/2023
161/2023
1 250,00 € MARK MEDIA s.r.o. Zoologická záhrada Košice
12. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO
4/2023
22 367,73 € Geokontakt s.r.o. Zoologická záhrada Košice
12. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA
12.7.2023-1
250,00 € Alena Makulová - S. Makula Zoologická záhrada Košice
10. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
10.07.2023-1
0,00 € Zoologická záhrada Košice Grand hotel Permon, s.r.o.
10. Júl 2023
Kúpna zmluva č.Z20236438-Z
Z20236438-Z
107 333,23 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zoologická záhrada Košice
30. Jún 2023
Kúpna zmluva č. ZOOKE - 2023/06/11
2023/06/11
100,00 € Zoologická záhrada Košice Šálek Oldřich
30. Jún 2023
Kúpna zmluva č. ZOOKE - 2023/06/1ˇ2
2023/06/12
100,00 € Zoologická záhrada Košice Tkáč Ladislav
30. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA 30.06.2023-1
30.06.2023-1
0,00 € Gartner Róbert Zoologická záhrada Košice
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.1/2023 o nájme ubytovacích priestorov
1/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Žižka Jiří
30. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv
2023001511
0,00 € MESTO KOŠICE Zoologická záhrada Košice
26. Jún 2023
Certifikát o darovaní
23-06-2023
0,00 € Koninklijke Burgers Zoo b.v. Zoologická záhrada Košice
26. Jún 2023
DODATOK č.3K NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 2007/VZ/02
2007/VZ/02
0,00 € Hlubeňová Marta, rod. Ileninová Zoologická záhrada Košice