Centrálny register zmlúv

Zoologická záhrada Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
DAROVACIA ZMLUVA
21.4.-2023-1
0,00 € Zoologická záhrada Košice Tierpark Stadt Chemnitz
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti č. 01/2023
01/2023
0,00 € MVDr. Juraj Skalický Zoologická záhrada Košice
19. Apríl 2023
Dodatok č.4 k zmluve ADSK 05-0036-2011
05-0036-2011
0,00 € Dallmayr Vending & Office k.s. Zoologická záhrada Košice
18. Apríl 2023
Dodatok č.1 k rámcovej dohode č.RD/004/2023
004/2023
22 716,00 € VETAMIX SLOVENSKO s.r.o. Zoologická záhrada Košice
17. Apríl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
13.02.2023(2)
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Zoologická záhrada Košice
17. Apríl 2023
DAROVACIA ZMLUVA
17.04.2023-1
500,00 € WEST MEDIA, s.r.o. Zoologická záhrada Košice
14. Apríl 2023
ZMLUVA č.8/2023 o nájme nebytových priestorov
8/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Rusnáková Gabriela
14. Apríl 2023
ZMLUVA č.10/2023 o nájme nebytových priestorov
10/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Ingrid Kováčová-Makulová
14. Apríl 2023
ZMLUVA č.11/2023
11/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Alena Makulová-S.Makula
13. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
E100007536
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Zoologická záhrada Košice
12. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO
3/2023
24 510,00 € Ing. Kolesár Daniel Zoologická záhrada Košice
3. Apríl 2023
Zmluva o zverení majetku mesta do správy a o úprave podmienok prevádzkovania parkoviska nachádzajúceho sa pred vstupom do Zoologickej záhrady Košice
2023000756
0,00 € MESTO KOŠICE Zoologická záhrada Košice
3. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
20232004
0,00 € encare, s.r.o. Zoologická záhrada Košice
3. Apríl 2023
DODATOK č.1 ku ZMLUVE o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č.31102663
31102663
0,00 € VAS s.r.o. Zoologická záhrada Košice
31. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
30.03.2023-1
0,00 € Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.-organizačná zložka Zoologická záhrada Košice
31. Marec 2023
Dodatok č.5 k zmluve o spolupráci zo dňa13.9.2012
5
0,00 € WEST MEDIA, s.r.o. Zoologická záhrada Košice
31. Marec 2023
ZMLUVA č.4/2023
4/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Krupová Andrea
31. Marec 2023
ZMLUVA č.3/2023 o nájme nebytových priestorov
3/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Eva Fabínyová - právny nástupca Jozef Fabíny
31. Marec 2023
ZMLUVA č.2/2023 o nájme nebytových priestorov
2/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Produkcia Doraz s.r.o.
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k zmluve č.24/2015
24/2015
0,00 € Zoologická záhrada Košice A P S, s.r.o.