Chyť sa svojej šance - opatrenie3


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č.1 k dohode č. 21/16/054/122 zo dňa 01.02.2022
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Dodávateľ:Certifikačný a vzdelávací inštitút ochrany práce SR, s.r.o.
Názov dodatku:Chyť sa svojej šance - opatrenie3
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x