Dohoda o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uztvorená v zmysle zákonač. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.05.2012
Dátum uzavretia:01.05.2012
Dátum účinnosti:22.05.2012
Dátum platnosti do:31.12.2099

Príloha:

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:3745T0075/2012
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Spoločenstvo vlastníkov bytov Blok B-8
Jarná 185, 076 43 Košice
IČO:45891834
Dodávateľ:ŽSR
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO:31364501
Názov zmluvy:Dohoda o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uztvorená v zmysle zákonač. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
ID zmluvy:516494
Poznámka:Cena tepla je určená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví platným v čase plnenia predmetu Dohody.
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
3.
December
2013
o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uzatvorená v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Dodatok č.1 k Dohode č. 3745T0075/2012
0,00 € ŽSR Spoločenstvo vlastníkov bytov Blok B-8
17.
December
2015
Dodatok č.2 k Dohode č. 3745T0075/2012
Dodatok č.2 k Dohode č. 3745T0075/2012
0,00 € ŽSR Spoločenstvo vlastníkov bytov Blok B-8
Vystavil: Železnice Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x