Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
NZ č. 840777006-4-2022-NZNP, k.ú. Nižná
840777006-4-2022-NZNP
162,20 € Železnice Slovenskej republiky Eva Vojteková AUTOŠKOLA EGAMA
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
11286/2022/5400/063
14 887,67 € NTT Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí vybraných výkonov, ktoré sa týkajú dohľadu na zariadeniach vlečky pre externé prostredie č. 4/2023-TA
4/2023-TA
541,78 € Železnice Slovenskej republiky Borealis L.A.T Slovakia s.r.o.
7. Február 2023
Nájomná zmluva s právom stavby
839591001-3-2022 -NZaPS
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Martin Štípala
7. Február 2023
Kúpna zmluva
693-A.2-SM-46-KZ/2022
24,39 € Andrej Hamrák Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
595-A.2-SM-46-KZ/2022
51,51 € Zuzana Čechová Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
511-A.2-SM-46-KZ/2022
10,16 € Angela Babíková, Ing. Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
372-A.2-SM-46-KZ/2022
3 911,14 € Anton Kubalec, Ing. Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
413-A.2-SM-46-KZ/2022
349,43 € Stanislav Ondra Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
246-A.2-SM-46-KZ/2022
92,07 € Mária Babíková Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
819-A.2-SM-46-KZ/2022
12,19 € Terézia Komarová Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
822-A.2-SM-46-KZ/2022
6,71 € Terézia Kostelníková Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
843-A.2-SM-46-KZ/2022
27,95 € Anna Kuchárová Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
854-A.2-SM-46-KZ/2022
66,34 € Terézia Langová Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Nájomná zmluva č. 810703002-2-2022-NZP
810703002-2-2022-NZP
64,80 € Železnice Slovenskej republiky Ladislav Čambal a Katarína Čambalová
7. Február 2023
zmluva o dielo
11203/2022/5400/032
9 720,00 € APW s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 49/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
7. Február 2023
D O H O D A o ukončení Rámcovej zmluvy o dielo
D O H O D A o ukončení Rámcovej zmluvy o dielo č. 9829/2021/5400/072
0,00 € JURMAN, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby
11185/2022/5400/063
268 800,00 € InterWay, a.s. Železnice Slovenskej republiky
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí vybraných výkonov na dohľad na zariadenia vlečky č. 2/2023/VV-ZA
2/2023/VV-ZA
465,48 € Železnice Slovenskej republiky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik