Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu 403530984-1-2023-ZNB
403530984-1-2023-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ľubomír Helis
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 805866313-2-2023-NZP
805866313-2-2023-NZP
182,40 € Železnice Slovenskej republiky Vladimír Kabát
2. Jún 2023
kúpna zmluva
11011/2022/5400/015
2 931,60 € MICRONIX spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby
11661/2023/5400/075
4 816,00 € Český metrologický institut Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva č 1/2022/vi/HBP-ŽSR o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolaných investícií v rámci riešenia a stretov záujmu
1/2022/vi/HBP-ŽSR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
2. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705196-3-2023-NZKN
873705196-3-2023-NZKN
228,00 € Železnice Slovenskej republiky Podpolianske osvetové stredisko
2. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705197-3-2023-NZKN
873705197-3-2023-NZKN
147,00 € Železnice Slovenskej republiky Alnilam s.r.o.
2. Jún 2023
Kúpna zmluva 847/PELaS/2023
847/PELaS/2023
2 567,80 € Automatizácia železničnej dopravy, a.s. Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1062-2017-KZ/2022
7 193,12 € RNDr. František Alexander a MUDr. Gabriela Alexandrová Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
036-A.2-SM-46-NZ/2022
2,70 € Anna Tuková Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
079-A.2-SN-46-NZ/2023
1,88 € Alojz Jasečko Železnice Slovenskej republiky
17. Máj 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi (služobné aj súkromné účely) č. 34464/2023/O430-1
34464/2023/O430-1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Ján Rohlíček
1. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 860182005-2-2023-NZP
860182005-2-2023-NZP
1 932,00 € Železnice Slovenskej republiky SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o.
1. Jún 2023
Kúpna zmluva
2040-2017-KZ/2023
1 328,88 € Štefánia Zboranová Železnice Slovenskej republiky
1. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 825883029-2-2023-NZP
825883029-2-2023-NZP
140,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Sztolárik
1. Jún 2023
Zmluva číslo 10/2023 - KE o styku s vlečkou
10/2023 - KE
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MFC, s.r.o.
1. Jún 2023
Dohoda o uznaní dlhu č. 805866305-2-2023-DUD
805866305-2-2023-DUD
1 504,26 € Železnice Slovenskej republiky Peter Zlámala
1. Jún 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 805866331-8-2014-DUNZ
805866331-8-2014-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Janka Kováčová
1. Jún 2023
D o d a t o k č. 6 k Nájomnej zmluve č. 839 914 075-6-2004
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 839 914 075-6-2004
1 578,63 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 839914023-2-2023-NZNP
839914023-2-2023-NZNP
506,30 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.