Centrálny register zmlúv

OZ Zlatá cesta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-005
Zrušená
5 368,42 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica OZ Zlatá cesta
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-007
13 254,50 € JA Home life n.o. OZ Zlatá cesta
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-004-019
Doplnená
21 989,58 € Obec Baďan OZ Zlatá cesta
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-004-016
Doplnená
23 266,88 € Obec Štiavnické Bane OZ Zlatá cesta
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-005-015
32 950,00 € Obec Hontianske Moravce OZ Zlatá cesta
21. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-002-002
Zrušená
33 644,90 € Martinus OZ Zlatá cesta
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-006
Doplnená
46 389,13 € Obec Ladzany OZ Zlatá cesta
24. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-001
Doplnená
47 011,56 € Obec Hontianske Tesáre OZ Zlatá cesta
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-004
Doplnená
51 630,16 € Obec Močiar OZ Zlatá cesta
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-004-014
Doplnená
51 981,61 € Obec Terany OZ Zlatá cesta
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-003
Doplnená
54 930,66 € Obec Banská Belá OZ Zlatá cesta
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-511-003-013
Doplnená
50 292,19 € EmLi s.r.o. OZ Zlatá cesta
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-004-017
Doplnená
65 488,18 € Obec Terany OZ Zlatá cesta
24. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-002
Doplnená
65 930,78 € Obec Prenčov OZ Zlatá cesta
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-004-020
69 694,45 € Obec Prenčov OZ Zlatá cesta
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-511-003-012
Doplnená
90 890,91 € REKONBAU s.r.o. OZ Zlatá cesta
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-004-018
Doplnená
112 709,04 € Obec Beluj OZ Zlatá cesta
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-008
Zrušená
159 903,92 € Obec Terany OZ Zlatá cesta