DOHODA č. 20/41/54E/5397 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:DOHODA 20/41/54E/5397
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Veronika Janušková
Jačmenná 1211/3, 040 01 Košice
Názov zmluvy:DOHODA č. 20/41/54E/5397 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:4729604
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
27.
November
2020
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/5397
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/5397
0,00 € Veronika Janušková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Publikoval: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x