Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/47-1
0,00 € Luga Building, s.r.o. - r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/65-1
0,00 € Luga Building, s.r.o. - r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/74-1
0,00 € Luga Building, s.r.o. - r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/11-1
0,00 € Luga Building, s.r.o. - r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2830
136,88 € Mestská časť Košice - Sídlisko KVP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/134
0,00 € Mestská časť Košice - Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/41/059/135
838,68 € Róbert Jenčo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/10-2
0,00 € ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/13-2
0,00 € ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/41-1
0,00 € DomA s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/56-1
0,00 € DomA s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/9-3
0,00 € Paterson Group s. r. o. R.S.P. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/57-1
0,00 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/24-2
0,00 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/54-1
0,00 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/2-2
0,00 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/12-1
0,00 € Elpida consulting s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/41/059/136
1 745,83 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2832
1 642,56 € Obec Boliarov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/78
18 827,64 € GombIda s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice