Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:07.03.2012
Dátum uzavretia:06.03.2012
Dátum účinnosti:08.03.2012
Dátum platnosti do:neuvedený

Príloha:

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:9/RZ/2012
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
IČO:00151513
Dodávateľ:Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
IČO:891444
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ID zmluvy:430448
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 24 089 940,37 €
Celková čiastka: 20 888 676,22 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
November
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-35/2012-M zo 6.3.2012
43/RZ/2012
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
27.
November
2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
45/RZ/2012
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
17.
Máj
2013
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
25/RZ/2013
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
December
2013
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
64/RZ/2013
22 534 777,68 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
19.
Máj
2014
Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
34/RZ/2014
22 534 777,68 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
26.
Máj
2014
Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
36/RZ/2014
22 426 640,76 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
19.
August
2014
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
46/RZ/2014
22 034 777,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
14.
Máj
2015
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
29/RZ/2015
22 136 624,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Október
2015
Dodatok č.9 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
55/RZ/2015
20 888 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
Publikoval: Slovenský filmový ústav Zobrazenia: 0x