Centrálny register zmlúv

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 9/RZ/2012
 • Rezort: Ministerstvo kultúry SR
 • Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
  Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
 • IČO: 00151513
 • Dodávateľ: Slovenský filmový ústav
  Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
 • IČO: 891444
 • Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • ID zmluvy: 430448
 • Poznámka: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
 • Stav: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 07.03.2012
 • Dátum uzavretia: 06.03.2012
 • Dátum účinnosti: 08.03.2012
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Príloha

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 24 089 940,37 €
Celková čiastka: 20 888 676,22 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.November2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-35/2012-M zo 6.3.2012
43/RZ/2012
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
27.November2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
45/RZ/2012
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
17.Máj2013
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
25/RZ/2013
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
6.December2013
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
64/RZ/2013
22 534 777,68 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
19.Máj2014
Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
34/RZ/2014
22 534 777,68 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
26.Máj2014
Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
36/RZ/2014
22 426 640,76 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
19.August2014
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
46/RZ/2014
22 034 777,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
14.Máj2015
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
29/RZ/2015
22 136 624,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
7.Október2015
Dodatok č.9 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
55/RZ/2015
20 888 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
Návrat späť
Vystavil: Slovenský filmový ústav