Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/81
4 709,04 € Jaroslava Hofierková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/73
9 418,08 € Vysoká škola DTI, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/23
10 000,24 € Emília Vachanová - ASTRA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/13
338 956,40 € MAYO tech s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/13/060/50
4 709,04 € Zuzana Jakubíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/14
241 078,21 € S & J Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/61
7 063,56 € Obec Zliechov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/13/060/49
9 418,08 € Katarína Kandráčová Dámske krajčírstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/62
7 063,56 € Obec Zliechov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/13/059/3
9 267,36 € Mgr. Petra Hrubová, advokátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/13/060/20
9 418,08 € Ing. Štefan Bucha - Dielňa MOTÝĽ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/13/060/47
4 709,04 € Mgr. Petra Hrubová, advokátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/13/060/69
9 418,08 € Marian Kamas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/82
7 063,56 € TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/19
4 709,04 € Mgr. Monika Stloukalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/21
1 947,00 € Mgr. Jana Trenčanová - BAVIAČKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/80
9 418,08 € Eva Pastorková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/83
18 836,16 € KABELKOM consulting s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/13/060/33
4 709,04 € Július Maťovčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/67
9 418,08 € IBRA PLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín