Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/133
22 590,42 € FSGroup s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/128
22 367,92 € FSGroup s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
16. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/13/19B/21
22 367,92 € Error s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/39
22 036,89 € MODUM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/125
21 822,92 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
9. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 111/113/2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 111/113/2020
21 762,24 € IM Reality s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30. August 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/13/059/29
21 639,36 € Silnejší slabším o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/140
21 525,72 € B.A.T. Security Plus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/141
21 395,08 € B.A.T. Security Plus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/13/059/17
21 360,72 € MODUM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
26. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/24
21 247,20 € MARMIG s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
11. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/47
21 223,90 € MAYO tech s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/110
21 062,09 € PALATIN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
4. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/48
20 592,64 € RONIN TEAM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/26
20 343,00 € KreaTivO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/107
20 112,74 € DREVOPAL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
22. December 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/13/53G/33
20 003,99 € Palatinos, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/038
19 983,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Ladce
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/021
19 983,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Ráztočno
30. Apríl 2014
Zmluva č.2 SPO/2014 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnopráv. ochrany detí a sociálnej kurately
2 SPO/2014
19 948,96 € Orchidea, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín