Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/025
25 122,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Streženice
27. September 2021
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
21/13/060/153
25 065,30 € Lepšosvetko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/13/53G/43
24 913,78 € OLBL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/92
24 651,91 € Milan Rýdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
4. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/13/53G/38
24 518,32 € Pekná záhrada, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
31. Máj 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/13/059/16
24 471,58 € S & J Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
9. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/53
24 390,36 € Matky v práci, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
19. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/16
24 072,60 € Goa Art, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/109
24 016,08 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/113
23 865,74 € Mesto Nemšová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/78
23 727,36 € Lepšosvetko o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/121
Doplnená
23 727,36 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/103
23 727,36 € DRAZIL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/140
23 727,36 € Milan Rýdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/111
23 545,20 € DRAZIL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/99
23 545,20 € PALATIN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/132
23 545,20 € B.A.T. Security Plus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
20. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/8
23 507,52 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
26. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/29
23 055,36 € MAYO tech s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
197/113/2023
22 620,00 € IN - PRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín