Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/77
59 010,82 € Lepšosvetko o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/031
58 428,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Pravenec
8. December 2017
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác číslo 1/2017/TN
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2017/TN
58 353,72 € HAKO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/10
57 214,41 € Bellus Labor o. z. registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/8
57 081,86 € KreaTivO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/16
56 696,81 € Pekná záhrada, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/015
56 525,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Lazany
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/041
55 954,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Nemšová
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/050
54 241,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Kľačno
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/023
52 338,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Nimnica
18. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/6
52 270,23 € Izab s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
4. Máj 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/15
51 519,20 € Pekná záhrada, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/014
51 291,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Poruba
20. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/57
50 321,16 € Human solution s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
3. Máj 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/20
50 144,32 € RONIN TEAM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
19. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/13
48 710,16 € S & J Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
26. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/28
48 645,29 € MAYO tech s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
22. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/20
48 145,20 € MODUM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
26. Október 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/13/53G/23
47 416,83 € S & J Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/039
47 104,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Veľké Kršteňany