Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2020
Zmluva o dielo
111/113/2020
19 842,24 € IM Reality s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/13/53G/37
19 772,84 € OLBL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
19. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/90
19 772,80 € NOVONET, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/123
19 772,80 € PALATIN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
17. Apríl 2015
Zmluva č. 2 SPO / 2015
2 SPO / 2015
19 490,96 € Orchidea, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27. Október 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/13/059/35
19 361,40 € MAYO tech s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
6. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/48
19 255,56 € SALUS - relaxcentrum, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/28
18 836,16 € Milan Rýdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/83
18 836,16 € KABELKOM consulting s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/5
18 836,16 € Trenčín Na Ceste, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/140
18 836,16 € Anna Sulová ANTEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/131
18 836,16 € B.A.T. Security Plus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 18, § 89d ods.4 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
1/2024/SPODaSK
18 718,00 € COMPASS TOGETHER, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/13/19B/23
18 659,50 € S & J Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
24. August 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/13/059/22
18 074,48 € FSGroup s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Apríl 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/13/059/17
17 843,04 € Trenčín Na Ceste, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/13/060/145
17 630,72 € B.A.T. Security Plus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/13/060/70
17 542,46 € SMATASONIC s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/13/19B/30
17 423,44 € MAYO tech s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/13/19B/24
17 140,92 € Matky v práci, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín