Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/20
276 931,97 € RONIN TEAM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/14
241 078,21 € S & J Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/029
234 379,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Jasenica
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/019
216 679,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
21. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/3
216 517,62 € KÁMO PLUS s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
21. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/2
212 323,88 € MODUM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/6
209 253,51 € S & J Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/1
201 923,44 € KÁMO PLUS s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/033
201 834,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Ilava
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/051
201 834,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Lehota pod Vtáčnikom
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/15
185 630,34 € Human solution s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
3. Apríl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/10
176 369,30 € RONIN TEAM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/052
174 808,92 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Nováky
31. Marec 2022
Dohoda č. 22/13/054/38o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka - Opatrenie č. 4“
22/13/054/38
Doplnená
170 000,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s.p.; skrátený názov: KSHS, s. r. o., r. s. p.
6. Február 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 103/113/2021
103/113/2021
165 989,41 € TERAVA SECURITY, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/13/53G/7
Doplnená
163 719,09 € KÁMO PLUS s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Apríl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/13/53G/17
155 019,04 € Palatinos, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/11
154 173,65 € AreKont, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/024
153 207,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Bojnice
17. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/13/53G/9
151 380,81 € AreKont, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín