Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2021
Poistná zmluva - PZP Auto GO 0320
Spr. 72/2021
146,30 € AXA Poišťovna, a.s. člen skupiny UNIQA Insurance Grou Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. Jún 2021
Poistná zmluva - PZP Auto GO 0320
Spr. 71/2021
160,70 € AXA Poišťovna, a.s. člen skupiny UNIQA Insurance Group Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. Jún 2021
Poistná zmluva - PZP + Havarijné poistenie Auto GO 0320
Spr. 70/2021
571,60 € AXA Poišťovna, a.s. člen skupiny UNIQA Insurance Group Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. Jún 2021
Poistná zmluva - Havarijné poistenie AUTOMAX
Spr. 69/2021
375,98 € Generali Poisťovňa, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Jún 2021
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb –špecifikácia služby
Spr. 66/2021
5 126,40 € SWAN, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Jún 2021
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Spr. 65/2021
893,95 € Orange Slovensko, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Spr. 58/2021-2
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
9. Jún 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1098/2021, číslo: 163/2021
Spr.: 1098/2021, číslo: 163/2021
350,00 € doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
4. Jún 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1072/2021, číslo: 139/2021
Spr.: 1072/2021, číslo: 139/2021
400,00 € JUDr. Petr Vojtek Justičná akadémia Slovenskej republiky
4. Jún 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1073/2021, číslo: 140/2021
Spr.: 1073/2021, číslo: 140/2021
400,00 € doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Jún 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1057/2021, číslo: 138/2021
Spr.: 1057/2021, číslo: 138/2021
400,00 € doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Jún 2021
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja
Spr. 60/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. Jún 2021
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k zmluve Orange
Spr.: 58/2021
225,55 € Orange Slovensko, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. Máj 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1022/2021, číslo: 132/2021
Spr.: 1022/2021, číslo: 132/2021
225,00 € doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. Máj 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1023/2021, číslo: 133/2021
Spr.: 1023/2021, číslo: 133/2021
225,00 € JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Máj 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 985/2021, číslo: 115/2021
Spr.: 985/2021, číslo: 115/2021
300,00 € doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Máj 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 986/2021, číslo: 116/2021
Spr.: 986/2021, číslo: 116/2021
300,00 € doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. Máj 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 952/2021, číslo: 111/2021
Spr.: 952/2021, číslo: 111/2021
475,00 € Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. Máj 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 953/2021, číslo: 112/2021
Spr.: 953/2021, číslo: 112/2021
475,00 € PhDr. Jan Gruber, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Máj 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 944/2021, číslo: 107/2021
Spr.: 944/2021, číslo: 107/2021
200,00 € JUDr. Petr Vojtek Justičná akadémia Slovenskej republiky