Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 100/2021
3 644,16 € Bazénservis, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 105/2021
3 408,00 € Fittich Za, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 104/2021
1 490,40 € PYROSERVIS, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 103/2021
1 412,64 € GRD s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 102/2021
2 810,02 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
22. September 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Spr. 304/2019
131 670,00 € Nota Media, s.r.o Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. September 2021
AUTORSKÁ DOHODA
Spr.: 1829/2021
450,00 € PhDr. Jindřiška Záhorská, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. September 2021
AUTORSKÁ DOHODA
Spr.: 1775/2021
450,00 € doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. September 2021
AUTORSKÁ DOHODA
Spr.: 1776/2021
450,00 € JUDr. Jaromír Jirsa Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. September 2021
AUTORSKÁ DOHODA
Spr.: 1777/2021
400,00 € doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
8. September 2021
AUTORSKÁ DOHODA
Spr.: 1747/2021
100,00 € Mgr. Pavol Žilinčík, MPP Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. August 2021
Zmluva o komisionálnom predaji
Spr. 87/2021
0,00 € GWM Slovakia, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. Júl 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Spr. 85/2021
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Júl 2021
Dodatok č.4 k Zmluve o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
Spr. 84/2021
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Špecializovaný trestný súd
20. Júl 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Spr. 83/2021
0,00 € RICOH Slovakia, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Jún 2021
Spr. 67/2021 – Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plyn
Spr. 67/2021
48 360,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Jún 2021
AUTORSKÁ DOHODA
Spr.: 1408/2021, číslo: 172/2021
100,00 € JUDr. Zdeněk Krčmář Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Jún 2021
AUTORSKÁ DOHODA
Spr.: 1412/2021, číslo: 176/2021
100,00 € Mgr. Pavol Žilinčík, MPP Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Jún 2021
Zmluva o ubytovaní
Spr. 78/2021
184,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky JUDr. Ľuboš Beňo
18. Jún 2021
Poistná zmluva - PZP
Spr. 73/2021
119,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Justičná akadémia Slovenskej republiky