Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2012
Zmluva o výpožičke
226/2012 K NR SR
0,00 € Klub výtvarných umelcov a teoretikov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23. August 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
224/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
28. August 2012
Zmluva o dielo
190/2012 K NR SR
0,00 € LUKO - SK s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. August 2012
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2012/2013
218/2012 K NR SR
0,00 € Stredná odborná škola Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. August 2012
Zmluva o spolupráci č. 231/2012 K NR SR
231/2012 K NR SR
0,00 € Štátna filharmónia Košice Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31. August 2012
Zmluva o výpožičke
233/2012 K NR SR
0,00 € Ministerstvo obrany Úrad pre investície a akvizície Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. September 2012
Dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Dohoda o prevzatí dlhu
234/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
6. September 2012
Memorandum o spolupráci medzi Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenským národným strediskom pre ľudské práva
210/2012 K NR SR
0,00 € Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. September 2012
Dohoda o zániku Zmluvy o právnom zastupovaní a poskytovaní právnych služieb č. 9/2012 K NR SR zo dňa 20.1.2012
9 /2012 K NR SR
0,00 € JUDr. Jozef Vozár, CSc. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. September 2012
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
202/2012 K NR SR
0,00 € ROWAN LEGAL s.r.o. (advokátska kancelária) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. September 2012
Zmluva o výpožičke
207/2012 K NR SR
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. Október 2012
Zmluva o výpožičke
239/2012 K NR SR
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
2. Október 2012
Zmluva o výpožičke
247/2012 K NR SR
0,00 € Slovenská republika – Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. Október 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
251/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Október 2012
Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
252/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Október 2012
Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
255/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Október 2012
Darovacia zmluva
219/2012 K NR SR
0,00 € Obec Lučatín Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Október 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
261/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
2. November 2012
Zmluva o výpožičke
268/2012 K NR SR
0,00 € Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM JURA HRONCA a Základná škola Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
2. November 2012
Zmluva o výpožičke
259/2012 K NR SR
0,00 € Slovenská republika – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky