Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2012
Dohoda o prevode telefónneho čísla
174/2012 K NR SR
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
171/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
172/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
175/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Máj 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve č. V3013030000 (25/2004 K NR SR)
25/2004 K NRSR
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31. Máj 2012
zmluva o výpožičke
150/2012 K NR SR
0,00 € Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. Jún 2012
Dohoda o prevode telefónneho čísla
180/2012 K NR SR
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Jún 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
182/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
6. Jún 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
186/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
188/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
187/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. Jún 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov a hnuteľných vecí
87/2010 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Jún 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
99/2012 K NR SR
0,00 € Jozef Viskupič Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Jún 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
119/2012 K NR SR
0,00 € Augustín Hambálek Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Jún 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
140/2012 K NR SR
0,00 € Marián Kvasnička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. Jún 2012
zmluva o výpožičke
185/2012 K NR SR
0,00 € JUDr. Jana Laššáková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. Jún 2012
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
168/2012 K NR SR
0,00 € PaedDr. Árpád Érsek Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. Jún 2012
zmluva o výpožičke
184/2012 K NR SR
0,00 € Ing. Erika Jurinová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
28. Jún 2012
Zmluva o výpožičke
148/2012 K NR SR
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Júl 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny
201/2012 K NR SR
0,00 € ZSE Energia, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky