Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2012
Darovacia zmluva
227/2012 K NR SR
0,00 € Laura, združenie mladých Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
14. November 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 33/2012/R
267/2012 K NR SR
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
14. November 2012
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 411 008 698
120/2009 K NR SR
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
14. November 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
278/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. November 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
281/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. November 2012
Zmluva o dielo a kúpna zmluva na dodávku druhorných surovín
253/2012 K NR SR
0,00 € Zberné suroviny a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. November 2012
Kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín
254/2012 K NR SR
0,00 € Zberné suroviny a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23. November 2012
Zmluva o výpožičke
280/2012 K NR SR
0,00 € Matica slovenská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. November 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
287/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. November 2012
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dodávke plynu č. 6300142020
79/2009 K NR SR
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. November 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
279/2012 K NR SR
0,00 € Detský domov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. December 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
293/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
6. December 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
297/2012 K NR SR
0,00 € Nitrianska galéria Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. December 2012
Darovacia zmluva
262/2012 K NR SR
0,00 € Obec Podkonice Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. December 2012
Zmluva o nájme
296/2012 K NR SR
0,00 € Pressburger Philharmoniker Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. December 2012
Darovacia zmluva
256/2012 K NR SR
0,00 € Obec Čierny Balog Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. December 2012
Darovacia zmluva
257/2012 K NR SR
0,00 € Obec Jasenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. December 2012
Darovacia zmluva
258/2012 K NR SR
0,00 € Obec Voderady Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. December 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
300/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. December 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
299/2012 K NR SR
0,00 € Zoltán Daniš Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky