Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/57
7 063,56 € WAMP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/168
9 418,08 € JOPAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/122
4 709,04 € Daniela Zoššáková - Chránená dielňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/68
9 418,08 € komín, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/56
4 709,04 € RAE CONSULT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/118
4 709,04 € Ing. Martin Števaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/119
9 418,08 € EduQ s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/115
4 709,04 € Marianna Šprláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/40
4 709,04 € Ekon-EK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/120
4 709,04 € Anna Števaňáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/22
4 709,04 € URBÁRI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/117
4 709,04 € Jaroslav Števaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/149
4 709,04 € Dávid Boldovják Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/21/059/11
12 883,92 € EduQ s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/64
9 418,08 € Marián Garbiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/23
5 022,96 € Obec Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/60
4 709,04 € U - MAX, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/126
9 418,08 € Darina Mokrá KNIHA - GRAMO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/63
4 709,04 € Obec Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/5
508,68 € Obec Oravská Polhora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo