Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/326
423,84 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/329
423,84 € Rodinné centrum Motýlik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/330
423,84 € Obec Babín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/328
423,84 € Obec Bobrov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
16. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/321
0,00 € Orava-Prístav MP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
16. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/322
0,00 € Daniel Vavrek DANO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/841
2 513,14 € Ivana Podhorská Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Apríl 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 8/POH/2023
8/POH/2023
0,00 € Zuzana Jagelková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/317
Doplnená
0,00 € MiJuMa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
180/2023/KRÚ, 107/121/2023
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/318
0,00 € WOCK-DOCK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Apríl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/12
81 729,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/282
Doplnená
492,30 € Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/284
Doplnená
749,00 € Obec Štefanov nad Oravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/287
Doplnená
0,00 € Okresný úrad Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/286
Doplnená
492,30 € Rodinné centrum Motýlik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/283
Doplnená
492,30 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/289
Doplnená
1 969,20 € Centrum sociálnych služieb STUDIENKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/269
0,00 € WAMP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/270
0,00 € ĽUDMILA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo