Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/15
10 055,64 € Zákamenské služby s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/16
20 881,56 € Technické služby obce Novoť s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/18
39 473,83 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. August 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/952
3 313,44 € Dovhúnová Darina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Júl 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
2/V/OE/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/360
0,00 € Monika Adamčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/358
0,00 € Lesný klub Cestička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/362
0,00 € lovel s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/363
0,00 € HolPro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Júl 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Martin
1/2023/ÚPSVR Martin
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Júl 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/21/054/359
450,00 € BM trade eu, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Júl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/21/054/356
102,66 € Obec Oravský Biely Potok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/354
0,00 € LGS Build together, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/348
0,00 € Mgr. Jolana Čajková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Júl 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/21/060/206
2 139,50 € Mgr. Ivana Skokanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13. Júl 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/878
900,00 € Samuelová Alena Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Jún 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
1/V/OE/2023
0,00 € Okresný súd Námestovo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Jún 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu - Poistná zmluva
5190061392
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/14
13 264,92 € Zákamenské služby s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/13
26 529,84 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo