Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/8-1
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, Lokca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/19
17 543,94 € ZZPOBO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/20
31 493,52 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/213
1 418,58 € Základná škola s materskou školou, Hladovka 238 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/21/054/369
205,32 € Mesto Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/21/054/370
307,98 € Obec Oravská Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/21/054/371
102,66 € Obec Lokca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/21/054/368
205,32 € Mesto Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/209
6 418,52 € Trade Lastak s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/211
5 906,90 € Obec Vavrečka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/948
1 039,40 € Mgr. Eva Kmeťová, PhD. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
14. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/960
510,00 € Karličič Damián Danilo vz. Karličičová Natália Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 12/POH/2023
12/POH/2023
0,00 € Ján Maniš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/949
1 016,88 € Kamenická Adriana Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. August 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/21/059/11
3 902,44 € Iveta Gereková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. August 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/21/19B/10-3
0,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/21/059/9
3 902,48 € Miroslav Stašák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. August 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/21/060/207
2 139,50 € Roman Mitana JMG Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/17
11 981,22 € Peter Verníček, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11. August 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/21/19B/8-1
0,00 € Peter Verníček, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo