Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/18
0,00 € Obec Krušetnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/1-1
0,00 € ZZPOBO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/19-1
0,00 € ZZPOBO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. November 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/104-1
0,00 € Matiaso Lucacci, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/4-1
0,00 € SUPA group s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/10-5
0,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/13-1
0,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. November 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/21/060/214
767,43 € Sylvia Miterková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/12-1
0,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
23/21/059/12
1 146,78 € SLAVIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
9. November 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/40-1
0,00 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
3. November 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/59-1
0,00 € Svet modrého motýľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
3. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/23
24 390,36 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/21
8 130,12 € Peter Verníček, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/22
9 927,30 € Technické služby obce Novoť s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Október 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/21/19B/10-4
0,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/21/054/380
171,10 € Obec Štefanov nad Oravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Október 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3/V/OE/2023
3/V/OE/2023
0,00 € Centrum právnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 13/POH/2023
13/POH/2023
0,00 € Milada Lastovková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Október 2023
Dodatok ŠR
23/21/054/356-1
0,00 € Obec Oravský Biely Potok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo