Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/7-1
0,00 € RABČAN, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/6
0,00 € Obec Nižná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/6-2
0,00 € RABČAN SP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/23
0,00 € Obec Štefanov nad Oravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/34-1
0,00 € Obec Podbiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/7
0,00 € Obec Oravské Veselé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/5-1
0,00 € Polhorec, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/4
0,00 € Mesto Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
14/POH/2023
0,00 € Tóthová Simona Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/11-1
0,00 € Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/3-1
0,00 € Technické služby obce Novoť s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/16-1
0,00 € Technické služby obce Novoť s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/34
0,00 € Obec Vavrečka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/25
0,00 € Obec Zábiedovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/43
0,00 € Obec Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/29
0,00 € Obec Babín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/37
0,00 € Obec Zubrohlava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/17-1
0,00 € Peter Verníček, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/27
0,00 € Obec Hruštín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/12
0,00 € Obec Beňadovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo