Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/93
9 418,08 € Milan Tomašák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/43
4 709,04 € Základná škola s materskou školou, Kliňanská cesta 122/4, Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/83
4 709,04 € Mária Koľadová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/80
4 709,04 € Ing. Mária Jankuliaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/78
4 709,04 € Zdena Hrklová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/91
4 709,04 € Sylvia Miterková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/65
9 418,08 € Jozefína Ďubašáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/11
4 709,04 € Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, Lokca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/12
9 418,08 € Svet modrého motýľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/14
9 418,08 € Obec Oravská Jasenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/24
4 709,04 € AD dekor, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/27
4 709,04 € NERKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/33
9 418,08 € KARPE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/21
4 709,04 € ZOŠ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/15
9 418,08 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/13
4 709,04 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/17
9 418,08 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/9
9 418,08 € Obec Oravská Polhora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/10
4 709,04 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/39
9 418,08 € Monika Leginusová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo