Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/98
9 418,08 € Jozef Zetka Zlatníctvo Zafír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/61
14 127,12 € Trade Lastak s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/54
9 418,08 € COVEX servis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/76
4 709,04 € Ing. Ján Gebura JAG FORD GARAGE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/95
4 709,04 € Jana Vavreková - Jankin Salón Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/77
9 418,08 € Juraj Herdel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/87
9 418,08 € Jaroslav Siksa - Cars Solution Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/86
4 709,04 € Peter Oleš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/85
4 709,04 € Terézia Mikolajčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/99
4 709,04 € Margita Žitňáková M - fashion Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/59
4 709,04 € Eva Boldovjaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/94
4 709,04 € Alena Turacová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/92
4 709,04 € Ing. Zdeno Šimulčík IOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/79
4 709,04 € Ing. Milan Hurák - P R O K O N Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/82
9 418,08 € Milan Kobyliak st. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/81
4 709,04 € Marta Katreníková - MARTA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/88
4 709,04 € Mgr. Ivana Skokanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/72
9 418,08 € Peter Farský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/84
4 709,04 € Mgr. Miroslava Masničáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/96
4 709,04 € Štefan Zelnický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo