Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
21/§51/2016 NO
0,00 € ERIGOM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
22/§51/2016 NO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
23/§51/2016 NO
0,00 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
24/§51/2016 NO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Apríl 2016
Dohoda 27/2016/§54 -CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti
27/2016/§54-CzKN
0,00 € Peter Verníček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Apríl 2016
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
39/§52a/2015 ŠR NO
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
16. Máj 2016
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/ÚPSVR Námestovo
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/ÚPSVR Námestovo
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Máj 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
25/§51/2016 NO
0,00 € Obec Oravská Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Máj 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
26/§51/2016 NO
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Máj 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
27/§51/2016 NO
0,00 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Máj 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
28/§51/2016 NO
0,00 € Košťálová Beáta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Máj 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
29/§51/2016 NO
0,00 € Hrubjaková Jana, Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Máj 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
30/§51/2016 NO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Máj 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
31/§51/2016 NO
0,00 € BEDRICH spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Máj 2016
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
43/§52a/2016 ŠR NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Nižná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17. Jún 2016
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2010 zo dňa 30.12.2010
dotatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2010 zo dňa 30.12.2010
Doplnená
0,00 € Obec Zákamenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Jún 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
32/§51/2016 NO
0,00 € Zajac Jaroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. Jún 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
33/§51/2016 NO
0,00 € Eko Energy Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. Jún 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
34/§51/2016 NO
0,00 € Obec Liesek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Jún 2016
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
9902285837
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo