Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
5/§51/2016 NO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1. Február 2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
1/§52/2016/NP
0,00 € Obec Štefanov nad Oravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
3. Február 2016
Zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky
NO1/OPPNKaPČ/SOC/2016/26014-3
0,00 € Jozef Kurta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
6/§51/2016 NO
0,00 € RT STAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
7/§51/2016 NO
0,00 € LUNATI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
8/§51/2016 NO
0,00 € Slovíková Daniela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
9/§51/2016 NO
0,00 € Obec Liesek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
10/§51/2016 NO
0,00 € Paríšková Mária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
11/§51/2016 NO
0,00 € Bajová Marianna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
12/§51/2016 NO
0,00 € Kozaňák Karol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
13/§51/2016 NO
0,00 € METALTRIM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
14/§51/2016 NO
0,00 € JUT-EL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
15/§51/2016 NO
0,00 € Bugaj Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
16/§51/2016 NO
0,00 € ĽUDMILA , s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
17/§51/2016 NO
0,00 € parfumylacno s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Marec 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/§51/2016 NO
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Marec 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/§51/2016 NO
0,00 € Šimuradíková Andrea Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
1/V/OE/2016
Doplnená
0,00 € SR- Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Ústredie práce, soc. vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Apríl 2016
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 8404 zo dňa 31.12.2008
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 8404 zo dňa 31.12.2008
0,00 € ELVYS Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
20/§51/2016 NO
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo