Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
122/§51/2015 NO
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
123/§51/2015 NO
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
124/§51/2015 NO
0,00 € Čajková Jolana, Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
125/§51/2015 NO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky do užívania
NO1/OPONKaPČ/SOC/2015/35240-3
0,00 € Marcela Horváthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
126/§51/2015 NO
0,00 € Kasan Ignác Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
127/§51/2015 NO
0,00 € Green Print s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
128/§51/2015 NO
0,00 € DUO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
129/§51/2015 NO
0,00 € Glonek Igor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
130/§51/2015 NO
0,00 € JOKA - Kapičák, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
131/§51/2015 NO
0,00 € Bugan Michal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
132/§51/2015 NO
0,00 € Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
133/§51/2015 NO
0,00 € Dibdiak Tomáš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
134/§51/2015 NO
0,00 € Gajniak Anton Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
135/§51/2015 NO
0,00 € ABC CONNECT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. Január 2016
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. 2/V/OE/2015
2/V/OE/2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Január 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
1/§51/2016 NO
0,00 € Green Print s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Január 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2/§51/2016 NO
0,00 € JUMOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Január 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
3/§51/2016 NO
0,00 € Beňadik Libor, Bc. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Január 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
4/§51/2016 NO
0,00 € BENE STAVBY SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo