Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
85/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
86/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Hunterles s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
87/§51/2015 NO
0,00 € Stanislav Sedlár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
88/§51/2015 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
89/§51/2015 NO
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
90/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
91/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
92/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
93/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
94/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Jasle SLNIEČKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
95/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Obec Zubrohlava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
96/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou, Lomná 36 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
97/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
98/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € MUDr. Magdaléna Kolenčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
99/§51/2015 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
100/§51/2015 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou v Kline Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
101/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
102/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
103/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Green Print s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
104/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € ANA, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo