Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/§52/2015 NO
0,00 € Obec Podbiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
31. August 2015
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
vypoved zmluvy
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
68/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
69/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
70/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Zubrohlava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
71/§51/2015 NO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
72/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € ORAGRO spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
73/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola Námestovo - Komenského ul. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
74/§51/2015 NO
0,00 € Viera Florková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
75/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Jasle SLNIEČKO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
76/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
77/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Centrum sociálnych služieb ORAVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
78/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
79/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Bpower, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
80/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
81/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € SLOVFORNET.SK, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Október 2015
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. 1/V/OE/2015
1/V/OE/2015
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
82/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
83/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
84/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € CALFFA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo