Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
39/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Eko Energy Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. Máj 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 06.05.2010
dodatok č. 1
0,00 € Ing. Marián Bulla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Máj 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
40/§51/2015 NO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Máj 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
41/§51/2015 NO
0,00 € LESBORA, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Máj 2015
Dohoda 24/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
24/§ 50j/NS/2015 NO
Doplnená
0,00 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Jún 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
42/§51/2015 NO
0,00 € Technické služby mesta Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia
NO1/OPPNK/BEZ/2015/346-0013
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. Júl 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 162/121/2015
162/121/2015
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. Júl 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 163/121/2015
163/121/2015
0,00 € Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Júl 2015
Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 22.06.2004 a dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 19.12.2009
zmluva o výpožičke - ukončenie
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Júl 2015
Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 30.09.2004 a dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 19.12.2006
dohodaoskončenívýpožičky
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
43/§51/2015 NO
0,00 € Jedndroľ František, Ing. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
44/§51/2015 NO
0,00 € Beťkoprojekt, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
45/§51/2015 NO
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
46/§51/2015 NO
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
47/§51/2015 NO
0,00 € PM Stahl s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
48/§51/2015 NO
0,00 € KM partners, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
49/§51/2015 NO
0,00 € Merry & Janne, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
50/§51/2015 NO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
31. Júl 2015
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
141/121/2015
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Ministertsvo vnútra Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo