Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
35/§51/2016 NO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11. Júl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2016-1
4/2016-1
0,00 € Mesto Námestovo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , ÚPSVR Námestovo
21. Júl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
36/§51/2016 NO
0,00 € Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Júl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
37/§51/2016 NO
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Júl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
38/§51/2016 NO
0,00 € Centrum sociálnych služieb STUDIENKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Júl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
39/§51/2016 NO
0,00 € Munková Anna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Júl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
40/§51/2016 NO
0,00 € R-LOG, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Júl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
41/§51/2016 NO
0,00 € Bea, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Júl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
42/§51/2016 NO
0,00 € FLEXTRANS SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Júl 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
43/§51/2016 NO
0,00 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Júl 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9901704779
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
2. August 2016
Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 3/2013/1 zo dňa 15.04.2013
3/2013/1
0,00 € Minosterstvo vnútra SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Námestovo
3. August 2016
dohoda o splátkach
39/POH/2016
0,00 € Mária Balážová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. August 2016
Zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky
NO3/OPPNKaPČ/SOC/2016/30929
0,00 € Mária Frančeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
44/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou, Lomná 36 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
45/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Oravské Veselé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
46/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
47/§51/2016 NO
0,00 € Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
48/§51/2016 NO
0,00 € Gonšor Emil, Ing. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
49/§51/2016 NO
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo