Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia - pásového schodolezu T09
NO1/OPPNK/BEZ/2015/346-0008
0,00 € Mária Mamirová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2015
Dohoda 19/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
19/51a/2015
0,00 € Terézia Kosmeľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
23/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Obec Oravské Veselé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
24/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € MUDr. Dušan Horeličan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
25/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Jozef Kopta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
26/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
27/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
28/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Ján Šlapák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
29/§51/2015 NO
0,00 € Support Q s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
30/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
31/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
31. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
37/2015/§54-VZ
0,00 € Obec Čimhová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
31. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
14/2015/§54-VZ
0,00 € Základná škola s materskou školou Zuberec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
32/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € EDM, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
33/§51/2015 NO
0,00 € Erika Kubicová reštaurácia Magura, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
34/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
35/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
36/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Centrum sociálnych služieb ORAVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
37/§51/2015 NO
0,00 € PROKEŠ & Co.SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
38/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Eko Energy Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo