Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
73/§51/2015/TO
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
74/§51/2015/TO
0,00 € Obec Nemčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
75/§51/2015/TO
0,00 € REDOSTAV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
76/§51/2015/TO
0,00 € Ozeta neo, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Október 2015
Dodatok č. 2 k dohode č. 32/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č. 2 k dohode č. 32/§50j/NS/2015/TO
0,00 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
77/§51/2015/TO
0,00 € "Môj Domov" ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
78/§51/2015/TO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
86/§51/2015/TO
0,00 € Občianske združenie Spokojnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Október 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 61/2015/TO
0,00 € Dáša Glosová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Október 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 62/2015/TO
0,00 € Lucia Šintálová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
79/§51/2015/TO
0,00 € Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
80/§51/2015/TO
0,00 € AB-COM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
81/§51/2015/TO
0,00 € Dušan Beláň BESAI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
82/§51/2015/TO
0,00 € TAR-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
83/§51/2015/TO
0,00 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
84/§51/2015/TO
0,00 € Kristián Geleta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
85/§51/2015/TO
0,00 € Bohumil Krajčovič-PROFI TAXI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
87/§51/2015/TO
0,00 € Juraj Filipeje-NATAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
88/§51/2015/TO
0,00 € Základná škola s materskou školou Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
89/§51/2015/TO
0,00 € Jana Petrusová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany