Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/19/12/02
725/2019/LSR
106 217,37 € Euroles, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
23. Január 2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/19/12/02
492/2019/LSR
106 179,33 € Ľuboš Janoščík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
3. Január 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/20/12/02
6293/2019/LSR
105 422,01 € Euroles, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. Január 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/20/12/01
323/2020/LSR
105 022,10 € Ing. Jozef Gracík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
24. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 404/12/LČ/2011
4370/2011/LSR
105 000,00 € LESSERVIS, s.r.o. LESY SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
2. Január 2012
Zmluva o náhrade preukázaných nákladov uzatvorená v zmysle § 10ods. 3 zák. č.656/2004 Z.z. o Energetike v znení neskorších predpisov, a podľa §420a Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. pre stavbu Vedenie 2x400kV pre TR Medzibrod č. 036 11 422 5
41/2012/LSR
104 463,67 € MVM s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
20. Máj 2022
Zmluva o dielo č. DNS/14/22/12/04
2729/2022/LSR
104 178,97 € Juraj Jaňák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
27. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 103/12/ŤČ/2011
188/2011/LSR
103 600,00 € EMEF, spol. s r.o. LESY SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
11. Január 2012
Dodatok č. 2/2011 k ZMLUVE O DODANÍ SLUŽIEB č. 001/12/PČ/2011
217/2011/LSR
103 413,37 € Ing. Jozef Gracík Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
13. Október 2022
Zmluva o dielo č. DNS/27/22/12/04
4889/2022/LSR
102 039,36 € ENVIRA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
24. November 2022
Kúpna zmluva č. 189/4.Q./2022/EAD/OZ12
5477/2022/LSR
101 640,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
13. Marec 2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/307/19/12/05
1665/2019/LSR
101 257,99 € Iveta Vinarčíková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
20. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 84/2.Q./2023/EAD/OZ12
3859/2023/LSR
100 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.
14. Marec 2022
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/22/12/01
1087/2022/LSR
99 942,06 € TatraGreen, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Február 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/20/12/05
1040/2020/LSR
99 397,45 € Iveta Vinarčíková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
9. Február 2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/16/12/01
1102/2016/LSR
99 066,05 € AB Facility s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
4. Október 2017
ZMLUVA O DIELO č. 03/240/2017/LSR/12
6243/2017/LSR
Doplnená
98 929,36 € PRESTAKO, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
19. Apríl 2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/18/12/01
3661/2018/LSR
98 381,87 € TatraGreen, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. Február 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/15/12/02
1552/2015/LSR
98 085,34 € Prof-spol, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
13. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/17/12/02
1834/2017/LSR
95 620,77 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok