Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2012
Dodatok č. 2/2011 k ZMLUVE O DODANÍ SLUŽIEB č. 004/12/PČ/2011
341/2011/LSR
113 319,98 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
16. Júl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0014/2012/12/05 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
6034/2012/LSR
112 926,58 € NYLWOOD, s. r. o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
22. Apríl 2013
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/3002/2013/12/01
3443/2013/LSR
112 338,86 € DIAMÍR s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
30. Júl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0010/2012/12/04 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
6244/2012/LSR
111 978,91 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
5. Apríl 2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/16/12/03
2320/2016/LSR
111 701,44 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/306/15/12/01
2025/2015/LSR
110 844,02 € LesHunt s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
3. Január 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/20/12/02
6296/2019/LSR
110 087,33 € Ľuboš Janoščík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
4. Jún 2021
Zmluva o dielo č. DNS/26/21/12/04
3211/2021/LSR
Doplnená
109 619,26 € Bodor s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/15/12/01
2024/2015/LSR
108 691,79 € Ing. Jozef Gracík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/15/12/01
2022/2015/LSR
108 045,94 € Ing. Marek Hudák - TATRADESIGN Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/15/12/01
2021/2015/LSR
107 694,31 € Ing. Marek Hudák - TATRADESIGN Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
19. Apríl 2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/18/12/01
3662/2018/LSR
107 660,43 € TatraGreen, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
3. Január 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/20/12/02
6295/2019/LSR
107 420,68 € BioWald, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
14. Marec 2022
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/22/12/01
1085/2022/LSR
107 368,75 € Ing. Jozef Gracík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. Marec 2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/19/12/01
1875/2019/LSR
107 327,25 € TatraGreen, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
20. Máj 2022
Zmluva o dielo č. DNS/12/22/12/04
2730/2022/LSR
107 052,57 € MimoTranss s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
9. Február 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/21/12/04
3134/2021/LSR
106 993,22 € Bodor, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Apríl 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/14/12/03
2960/2014/LSR
106 870,43 € Juraj Jaňák Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
3. Január 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/20/12/02
6297/2019/LSR
106 673,77 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
3. Január 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/20/12/02
6294/2019/LSR
106 315,30 € LesHunt s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok