Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/313/23-26/12/05
655/2023/LSR
420 293,00 € Ing. Miloš Mišiak - LESA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
15. Január 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. E/Z/3001/2014-2015/12/03
375/2014/LSR
417 360,00 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
20. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/17/12/03
1946/2017/LSR
391 865,61 € Juraj Jaňák Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. Júl 2022
Zmluva o dielo č. DNS/16/22/12/01
3877/2022/LSR
377 266,44 € Radoslav Petrulák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
9. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/17/12/03
1735/2017/LSR
316 770,25 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
13. Apríl 2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/18/12/04
3393/2018/LSR
304 763,08 € Bodor, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
14. November 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0003/2012/12/01 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
8964/2012/LSR
293 933,75 € RIAVA CORPORATION, s. r. o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
2. August 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0001/2012/12/01 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
6293/2012/LSR
Doplnená
310 667,90 € Ing. Marek Hudák Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
20. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/17/12/04
1947/2017/LSR
262 178,35 € Bodor, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. DNS/9/22/12/01
2102/2022/LSR
253 262,40 € Radoslav Petrulák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
7. August 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0009/2012/12/04 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
6333/2012/LSR
251 941,96 € Bodor, s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
29. Jún 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/15/12/03
3944/2015/LSR
245 802,32 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
26. Február 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/15/12/03
1526/2015/LSR
230 658,48 € Juraj Jaňák Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
25. Júl 2011
Zmluva o náhrade preukázaných nákladov pre stavbu Vedenie 2x400kV pre TR Medzibrod č. 1/12/220/2011
5938/2011/LSR
230 330,88 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Lesy SR,š.p., OZ Liptovský Hrádok
16. Júl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0008/2012/12/03 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
6027/2012/LSR
215 084,45 € Štefánia Jaňáková Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
23. Február 2022
Zmluva o dielo č. DNS/1/22/12/04
888/2022/LSR
213 767,58 € Bodor s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
8. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. 03/12/2023/LSR
5020/2023/LSR
Doplnená
201 498,36 € INPEK HOLDING, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
10. Apríl 2012
Kúpna zmluva č. 110/OZ 12/2.Q.2012/EAD
3240/2012/LSR
194 400,00 € PÍLA VASIĽOV, s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
23. Apríl 2013
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/3001/2013/12/01
3482/2013/LSR
193 576,58 € Ing. Marek Hudák TATRA DESIGN Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
25. Júl 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 114/12/ŤČ/2011
5939/2011/LSR
191 007,65 € HARD FOREST, s.r.o. Lesy SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok