Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/04/23-26/12/08
6277/2022/LSR
844 002,00 € LESBORA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/09
6270/2022/LSR
825 960,00 € Ján Šimurdiak LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/304/23-26/12/02
860/2023/LSR
795 705,11 € HORAKA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/306/23-26/12/02
859/2023/LSR
794 937,14 € HORAKA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/307/23-26/12/02
858/2023/LSR
794 376,86 € HORAKA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/322/23-26/12/08
668/2023/LSR
788 280,00 € LESOR, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
27. Január 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/20/12/03
255/2020/LSR
765 440,63 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
10. Apríl 2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/18/12/03
3229/2018/LSR
732 321,72 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/05/23-26/12/08
6278/2022/LSR
731 827,20 € LESOR, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/03/23-26/12/07
6264/2022/LSR
706 742,40 € H.K.BER s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
29. Jún 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0006/2012/12/Odvoz
5294/2012/LSR
Doplnená
659 556,00 € AF - CAR, s. r. o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
16. Júl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0007/2012/12/03 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného Zákonníka)
6026/2012/LSR
636 760,78 € Juraj Jaňák Lesy SR? š.p. OZ Liptovský Hrádok
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/315/23-26/12/06
657/2023/LSR
619 200,00 € Orava Wood, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. Február 2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/19/12/03
1401/2019/LSR
555 325,30 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
15. Január 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. E/Z/3001/2014-2015/12/01
372/2014/LSR
519 647,06 € Ing. Marek Hudák TATRA DESIGN Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
4. Február 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/21/12/03
3127/2021/LSR
511 339,52 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
15. Január 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. E/Z/3001/2014-2015/12/02
374/2014/LSR
473 292,00 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
14. Marec 2022
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/22/12/03
1089/2022/LSR
445 093,77 € Štefánia Jaňáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
14. November 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0002/2012/12/01 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
8961/2012/LSR
444 852,24 € RIAVA CORPORATION, s. r. o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
21. Január 2013
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0001/2013/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
896/2013/LSR
442 242,80 € EMEF, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok