Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/308/14/12/04
6162/2014/LSR
36 471,62 € Bodor, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17. Marec 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/14/12/02
2120/2014/LSR
36 268,24 € Prvá čiernovážska, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Október 2023
Kúpna zmluva č. 151/4.Q./2023/EAD/OZ12
6186/2023/LSR
36 250,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry WYROBY Z DREWNA - TARTACZNICTWO Piotr Suwaj
24. Október 2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/307/16/12/02
6445/2016/LSR
36 000,00 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
15. Marec 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0002/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
2137/2012/LSR
35 985,60 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
13. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/309/17/12/01
1840/2017/LSR
35 977,67 € LesHunt s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
5. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0005/2012/12/02
3141/2012/LSR
35 942,40 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
18. Máj 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0016/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
4253/2012/LSR
35 880,00 € Kršák s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
12. Marec 2019
ZMLUVA O DIELO č. 01/160/2019/LSR/12
Zmluva CRZ 1620/2019/LSR
35 862,00 € TetraStav s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
25. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0015/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
3890/2012/LSR
35 853,00 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
5. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0004/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
3140/2012/LSR
35 817,60 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
5. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0006/2012/12/02
3142/2012/LSR
35 769,60 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
25. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0013/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
3888/2012/LSR
35 758,80 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
25. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0011/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
3886/2012/LSR
35 691,60 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
25. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0014/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
3889/2012/LSR
35 640,00 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
13. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/308/17/12/01
1839/2017/LSR
35 555,46 € LesHunt s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Apríl 2014
Kúpna zmluva č. 2/OU 12/II.Q.2014/EAD
2933/2014/LSR
35 520,00 € ENERGOMER spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
3. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 78/2.Q./2022/EAD/OZ12
2422/2022/LSR
35 460,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DREVOPRÍREZY, s.r.o.
27. Október 2017
Kúpna zmluva č. 2/OZ12/IV.Q.2017/EAD
7039/2017/LSR
35 400,00 € Di Mihálik, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Jún 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0027/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
4743/2012/LSR
35 280,00 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok