Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/302/23-26/12/01
645/2023/LSR
1 466 232,51 € Ing. Jozef Gracík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/314/23-26/12/05
656/2023/LSR
1 429 672,26 € Ing. Miloš Mišiak - LESA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/07
6267/2022/LSR
1 390 972,80 € Dušan Majcher ml. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/08
6275/2022/LSR
1 387 340,40 € LESOR, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/05/23-26/12/07
6268/2022/LSR
1 341 524,40 € František Švajčík ml. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/04
5749/2022/LSR
1 315 058,16 € Bodor s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/308/23-26/12/02
649/2023/LSR
1 312 796,40 € LES-OV, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/05/23-26/12/04
5746/2022/LSR
1 284 104,64 € Bodor s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/303/23-26/12/01
646/2023/LSR
1 283 593,20 € Ľuboš Janoščík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/001/19-22/12/01
8101/2018/LSR
Doplnená
1 270 389,12 € LESKO, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
24. September 2019
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/003/19-22/12/01
4677/2019/LSR
Doplnená
1 219 920,00 € Radoslav Petrulák Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/320/23-26/12/08
697/2023/LSR
1 187 608,80 € LESBORA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/04/23-26/12/09
6271/2022/LSR
1 181 800,80 € LESBORA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
2. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 401/12/LČ/2012
42/2012/LSR
Doplnená
1 090 212,00 € AF - CAR, s. r. o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/305/23-26/12/02
647/2023/LSR
1 072 275,67 € TatraGreen, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
16. Júl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0006/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
6020/2012/LSR
1 034 910,10 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/03/23-26/12/08
6276/2022/LSR
970 096,80 € Jozef Strakuľák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/321/23-26/12/08
667/2023/LSR
959 016,00 € LESOR, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/08
6274/2022/LSR
918 715,20 € Jozef Strakuľák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/316/23-26/12/06
661/2023/LSR
873 000,00 € Michal Košút LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry