Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/15/12/02
1655/2015/LSR
43 788,19 € Prvá čiernovážska, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
28. Máj 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB Z/0017/2012/12/03 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
4378/2012/LSR
43 680,00 € Juraj Jaňák Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
21. September 2021
Zmluva o dielo č. DNS/40/21/12/04
3273/2021/LSR
43 452,00 € Bodor s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
16. Apríl 2018
Kúpna zmluva č. 17/II.Q.2018/OZ12
3462/2018/LSR
43 200,00 € ARICA, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
14. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022/DNS
1081/2022/LSR
43 200,00 € Baňa Ružomberok, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
25. Júl 2016
ZMLUVA O DIELO č. 4/160/2016/LSR
4690/2016/LSR
43 188,00 € Peter`s one, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
26. Jún 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/312/2014/12/05
4617/2014/LSR
43 080,98 € Iveta Vinarčíková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Jún 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0025/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
4737/2012/LSR
43 008,00 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
28. Január 2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/19/12/02
726/2019/LSR
42 979,55 € Euroles, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
21. Máj 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0022/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
4271/2012/LSR
42 900,00 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
10. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 81 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
3380/2024/LSR
42 900,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry NYMEX s. r. o.
7. November 2022
Zmluva o dielo č. DNS/31/22/12/04
5248/2022/LSR
42 774,40 € Bodor s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
7. August 2014
Kúpna zmluva č. 7/OZ 12/III.Q.2014/EAD
5581/2014/LSR
42 600,00 € PLENT, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
29. Jún 2011
Kúpna zmluva č. EAD 106/OZ 12/3.Q.2011/EAD
4841/2011/LSR
Doplnená
42 480,00 € Jurton, s.r.o. Lesy SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
4. August 2014
Kúpna zmluva č. 8/OZ 12/III.Q.2014/EAD
5492/2014/LSR
42 210,00 € TATRA TIMBER Logistik PLUS a.s. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
10. Apríl 2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/18/12/02
3276/2018/LSR
42 059,51 € Euroles, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
28. Január 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/2014/12/05
983/2014/LSR
42 041,82 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 76 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2878/2024/LSR
42 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
2. November 2022
Kúpna zmluva č. 23/2022/DNS
5467/2022/LSR
41 760,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. Október 2021
Kúpna zmluva č. 11/ČZ/DNS/12/2021
3295/2021/LSR
41 700,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok