Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2017
ZMLUVA O DIELO č. 05/240/2017/LSR/12
6898/2017/LSR
Doplnená
47 854,78 € PFC, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
7. September 2016
ZMLUVA O DIELO č. 5/160/12/2016/LSR
5250/2016/LSR
47 400,00 € ISTRODEST, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
26. Jún 2014
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/310/2014/12/05
4612/2014/LSR
47 063,34 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
23. Jún 2016
ZMLUVE O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/315/16/12/01
3954/2016/LSR
46 823,61 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
21. Máj 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0020/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
4269/2012/LSR
46 800,00 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy SR,, š.p. OZ Liptovský Hrádok
4. Február 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/21/12/02
3124/2021/LSR
46 712,59 € LesHunt s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
7. Jún 2021
Zmluva o dielo č. DNS/29/21/12/04
3213/2021/LSR
Doplnená
46 712,28 € Juraj Jaňák Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
5. Máj 2011
ZMLUVA O DIELO č. 04/240/2011/LH
4007/2011/LSR
46 563,31 € LESOSTAV, spol. s r.o. LESY SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
24. Október 2023
Kúpna zmluva č. 16/2023/DNS
6321/2023/LSR
46 560,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
14. Október 2021
Kúpna zmluva č. 42/EAD IV.Q/OZ12/2021
3297/2021/LSR
46 500,00 € LIGNEUS, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
5. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/2015/12/05
1665/2015/LSR
46 338,16 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
22. November 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/21/12/03
7960/2021/LSR
46 258,13 € Štefánia Jaňáková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
14. Október 2021
Kúpna zmluva č. 43/EAD IV.Q/OZ12/2021
3298/2021/LSR
46 200,00 € LIGNEUS, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
4. Október 2017
ZMLUVA O DIELO č. 02/240/2017/LSR/12
6242/2017/LSR
Doplnená
46 099,44 € PRESTAKO, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. August 2018
ZMLUVA O DIELO č. 04/160/2018/LSR/12
6110/2018/LSR
45 552,74 € TetraStav, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
10. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 33/1.Q./2023/EAD/OZ12
1777/2023/LSR
44 880,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MA-PE, s.r.o.
10. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 79 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
3379/2024/LSR
44 550,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry NYMEX s. r. o.
28. Máj 2018
ZMLUVA O DIELO č. 02/160/2018/LSR/12
4377/2018/LSR
44 220,00 € Rent Technology, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
12. Máj 2011
ZMLUVA O DIELO č. 05/240/2011/LH
4160/2011/LSR
Doplnená
53 521,54 € BASK, spol. s r.o. LESY SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
10. Apríl 2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/18/12/05
3220/2018/LSR
43 799,63 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok